Hakkımızda
Enstitümüz 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca kurulmuş, 2011 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen 6 Anabilim Dalı ile,
 
 • EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
o  Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
o  Eğitim Programları ve Öğretimi/Doktora
o  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı / Tezsiz Yüksek Lisans
o  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı / Ortak Doktora Programı
o  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
o  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı / Doktora Programı
 
 • İLKÖĞRETİM EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
o   Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı /Yüksek Lisans
o   Fen Bilgisi Eğitimi / Doktora
o   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
o   Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
 
 • YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • o İngiliz Dili Eğitimi / Yüksek Lisans
 • o İngiliz Dili Eğitimi/Doktora
 • o Alman Dili Eğitimi / Yüksek Lisans
 
 • TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • o Türkçe Eğitimi/ Yüksek Lisans
 • o Türkçe Eğitimi / Doktora
 
 • ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
o   Coğrafya Öğretmenliği Programı
o   Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı
o   Tarih Öğretmenliği Programı
o   Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği Programı
 
 • ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
o   Biyoloji Öğretmenliği Programı
o   Fizik Öğretmenliği Programı
o   Kimya Öğretmenliği Programı
o   Matematik Öğretmenliği Programı
 
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Enstitüler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile üniversitelerde fakültelerde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.
Anabilim Dallarımız ilgili Fakültelerin laboratuar ve teknik imkânlarından yararlanmaktadır.
Enstitümüz, Üniversitemiz Kötekli Kampüsünde bulunan Ali Koçman Kültür Sanat Sitesi 1. katında idari hizmet vermekte olup, eğitim öğretim faaliyetleri ilgili Fakültelerde anabilim dallarına tahsis edilen kısımlarda sürdürülmektedir.
Enstitümüzde uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde araştırmacı ve üretken niteliklere sahip bilim insanı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla enstitümüz bünyesinde yer alan ana bilim dallarındaki öğretim üyeleri nitelik ve nicelik olarak her geçen gün giderek artmaktadır ve yukarıda belirtilen hedeflere daha da yaklaşılmaktadır.
Yukarı Çık